5 jaar JONG doet mee!

Het platform van jongerenraden en jongeren met ervaring in de hulp

In dit magazine:

 

“De samenwerking is een win-win voor JONG doet mee! en de gemeente”

Dubbelinterview jongerenvoorzitter Hannah en wethouder Kavita Parbhudayal van Den Haag.

“Voor mijn werk zijn de verhalen en ervaringen van de jongeren essentieel”

Yvette Nass, jeugdombudsman

Whatsappen met JONG doet mee!

“Jullie hebben goud in handen!”

Mariëlle Bruning, hoogleraar jeugdrecht

“Heel waardevol dat zij meedenken, meepraten en adviseren. Zo kunnen wij gezamenlijk de jeugdzorg verbeteren!”

Hanneke van de Gevel, wethouder jeugd voor Pijnacker-Nootdorp

7

5 jaar om trots op te zijn!

In 2020 bestaat JONG doet mee! 5 jaar. Een mijlpaal waar wij, jongeren en ondersteuners  trots op zijn. In dit digitale magazine willen wij jullie laten zien wie we zijn, wat we hebben bereikt en wat we de komende jaren willen doen om de jeugdhulp in Haaglanden samen met gemeenten en instellingen te verbeteren.

In 2014 zijn we begonnen met een groep jongeren van jongerenraden uit de specialistische zorg en ouders om te praten en dromen over een andere jeugdzorg. Doel was de jeugdhulp verbeteren, dichterbij organiseren en normaliseren. We maakten voor de gemeente Den Haag een top 5 van onze wensen. Het valt op dat die vandaag nog steeds actueel zijn.

De afgelopen 5 jaar hebben we samen met gemeenten en instellingen gepraat, ervaringen gedeeld, onderzoek gedaan en gezocht naar oplossingen. Beleidsmedewerkers waren onder de indruk van de verhalen van jongeren en vonden die heel waardevol voor het maken van beleid. De gemeente Den Haag was zo enthousiast dat zij ook de andere gemeenten in Haaglanden (de H10-gemeenten) erbij betrokken heeft. Samen werken we nu aan de werkagenda 2019-2020. 

Vanaf het begin hebben Fietje Schelling met Hannah (onze jongerenvoorzitter) en Thijs Janssen, Milan Nieweg en Jeanette van der Meer van JSO dit platform opgebouwd en ondersteund. We zijn enthousiast over wat wij met elkaar hebben bereikt. JONG doet mee! is een uniek platform waarin we met alle partijen bouwen aan een betere jeugdzorg!

Dubbelinterview tussen JDM voorzitter Hannah en wethouder Kavita Parbhudayal

Vijf jaar JONG doet mee! (JDM) biedt een mooie reden om met elkaar terug en vooruit te blikken. Jongerenvoorzitter van het eerste uur Hannah en wethouder Jeugd van de gemeente Den Haag Kavita Parbhudayal bevragen elkaar over de hoogtepunten van de afgelopen vijf jaar en de plannen voor de toekomst.

Hannah: Wat is u het meest opgevallen in de afgelopen 2 jaar dat u wethouder bent?

Kavita:
Het viel mij op dat Den Haag zich heel erg inzet om jongeren een stem te geven. Ik vind het heel goed om van jullie te horen wat er speelt. Jullie maken je zo hard voor de jongeren in de stad. Het is nogal wat om op te groeien in een grote stad met diverse vraagstukken. JONG doet mee! helpt om het geluid van de jongeren in de moeilijke jeugdhulptrajecten te laten horen. Ik ben blij dat we elkaar op deze manier ook vasthouden en verder kunnen gaan.

Kavita: En wat waren jouw hoogtepunten in 5 jaar JONG doet mee!?

Hannah:
Dat zijn er veel. Ik ben vanaf het begin bij JDM betrokken en ik zag dat jongeren steeds meer een volwaardige gesprekspartner werden op bestuurlijk niveau. Er werd om onze mening gevraagd en actief naar ons geluisterd. Wij hebben daar heel veel van geleerd. 

Maar ook de jeugdhulp is veranderd. Onze adviezen worden echt gebruikt. We hebben bijvoorbeeld vijf jaar geleden een advies uitgebracht over privacy, en daar refereert de gemeente nog steeds naar. Je merkt dat we dingen in samenspraak doen.

Kavita:
Er is in ieder geval een grote win-win, voor jullie als JDM en voor ons als gemeentebestuur, maar ook voor de jongeren van de stad. We hebben 140.000 jongeren in Den Haag en jullie zijn een platform dat veel jongeren op de been krijgt. We hebben jullie dus hard nodig. Ik blij dat je zegt dat wij als gemeente ook luisteren en adviezen overnemen. Dat mag wat mij betreft nog een tandje meer.

Hannah:
Ik vind het ook mooi dat we steeds breder vertegenwoordigd zijn. We laten niet alleen de stem van jongeren horen uit de gespecialiseerde jeugdhulp, maar ook steeds meer van jongeren die bijvoorbeeld lichte ambulante ondersteuning hebben gehad. Ik ben zo blij dat we synergie kunnen maken tussen al die verschillende platforms.

Hannah: Hoe kunnen we de jeugdhulp verder verbeteren?

Kavita:
Ten eerste door jullie adviezen te blijven omarmen en uit te werken. Wanneer jongeren thuis wonen vind ik het belangrijk dat we om het hele gezin staan. We moeten kijken wat we aan de oorzaken van de problemen kunnen doen en daar kunnen ma, pa, broers, school, het hele netwerk een rol in krijgen. 

Wanneer jongeren in een gesloten setting wonen, hoop ik dat ze zo snel mogelijk weer naar hun vertrouwde omgeving kunnen teruggaan. Er zijn ook veel jongeren die dan zelfstandig willen gaan wonen. Het is de uitdaging om hen snel te helpen aan een eigen woning. Hier heeft JDM zich ook hard voor maakt. Ik heb met wethouder Bert van Alphen afgesproken dat er honderden extra passende woningen komen voor kwetsbare jongeren. Maar het moeten er meer worden; het blijft dus en belangrijk agendapunt.

Een ander aandachtspunt is de doorstroom en het terugbrengen van wachtlijsten. JDM speelt een belangrijke rol maar ik heb er meer partijen bij nodig; Jeugdbescherming, zorgaanbieders, jeugdteams, Veilig Thuis.

Hannah:
Wat ik verbeterd zou willen zien is de informatievoorziening. Het is vaak onduidelijk voor jongeren wat jeugdhulp nou precies is en hoe het werkt. Sommige jongeren denken dat als je een keer naar de psycholoog gaat, je dan meteen wordt ‘opgesloten’, of als je naar de huisarts gaat om je verhaal te doen, je ouders dat te weten komen. Door betere informatie kunnen we daar veel aan doen.

Ik maak me ook zorgen over de wachtlijsten. Die moeten we oplossen, maar ik denk ook dat het belangrijk is om aan de jongeren uit te leggen waarom er wachtlijsten zijn, dat het niet aan hen ligt.

Een derde verbeterpunt is de uitstroom, doorstroom en huisvesting. Jongeren moeten perspectief hebben en de kans om hun leven op orde te krijgen.

Hannah: Wat hoopt u voor de toekomst voor jongeren in de jeugdhulp?

Kavita:
Dat jongeren gezond, veilig en gelukkig op kunnen groeien. Bij jong zijn hoort gezelligheid, samen spelen, sporten, leuke dingen doen, vrienden en vriendinnen hebben. Dat moet zo blijven.

Kavita: Wat gaat JONG doet mee! doen in 2020?

Hannah:
Op onze volgende bijeenkomst hebben we het over huisvesting in de regio, thuiszitters en wachtlijsten. Ook het thema jongerenparticipatie is actueel. Ik wil in 2020 meer naar preventie  kijken en wat jongeren en ouders daar zelf in kunnen betekenen.

Daarnaast is het ook belangrijk voor de jongeren van JONG doet mee! om de balans te bewaren. Er  worden nu heel veel gevraagd van jongeren, maar we moeten ook zorgen dat ze niet worden overvraagd.

Maar vanavond gaan we met 22 jongeren naar de Uithof om te lasergamen. We doen elk jaar iets leuks, omdat gezelligheid ook voor ons belangrijk is!

“De samenwerking is een win-win voor JONG doet mee! en de gemeente”

Whatsappen met JONG doet mee!

Wij zijn het platform van jongerenraden uit de jeugdhulp en jongeren met ervaring in de hulp, zoals dak- en thuisloze jongeren. In dit filmpje leggen we het uit.

Wij geven jongeren een stem en inspraak. We werken nauw samen met gemeenten en instellingen in Haaglanden om de jeugdhulp te verbeteren, zodat deze beter aansluit bij de wensen en behoeften van jongeren. We maken zichtbaar waar jongeren uit de jeugdhulp tegenaan lopen en maken duidelijk waar de noodzaak zit om de hulp te verbeteren. Daarbij geven we vanuit ons perspectief – gevraagd of ongevraagd – advies.

Onze visie hebben we gevisualiseerd in deze tekening (klik voor een uitvergroting):
JONG doet mee! praatplaat

Twee keer per jaar gaan wij met de gemeenten in Haaglanden (H10-gemeenten) in gesprek over de jeugdhulp. Dit zijn levendige bijeenkomsten met 50 tot 80 jongeren, beleidsmedewerkers en vertegenwoordigers van instellingen. Zowel jongeren als gemeenten zetten onderwerpen op de agenda die zij met elkaar willen bespreken. In de rubriek ‘werkwijze’ zie je hoe dit in zijn werk gaat en enkele goede voorbeelden. Dit zijn de H10 gemeenten (klik voor een uitvergroting):

Behalve praten, doen we ook heel veel! Bijvoorbeeld een onderzoek waarbij een jongere als mystery guest met een fictieve hulpvraag aanklopt bij een organisatie en op die manier onderzoekt hoe een organisatie omgaat met cliënten.

Maar we doen ook onderzoek naar de websites van gemeenten om te zien hoe makkelijk leesbaar en compleet de informatie is die over jeugdhulp wordt gegeven. Verder doen we ook onderzoek naar de overgang 18-/18+ jaar samen met de Haagse jeugdombudsman.

We werken samen met gemeenten aan het opstellen van de inkoopvoorwaarden voor de inkoop van jeugdhulp. Verder hebben we tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen contact gezocht met alle politieke partijen over het jeugdhulpbeleid. We hebben een folder over privacy gemaakt samen met het AKJ, de organisatie voor vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Die is bedacht door de Jongerenraad van Jeugdformaat. Het betekent Jongeren Overleg Netwerk Gemeenten doet mee!

6 succes­factoren van JONG doet mee!

De afgelopen vijf jaar kregen we van de gemeenten terug dat het overleg met jongeren en de adviezen heel waardevol zijn geweest. Wat maakt dat het platform succesvol is? We noemen zes factoren:

wtfdivi014-url4

Brugfunctie

Het platform vormt een brug tussen jongeren in de hulp en de mensen die het beleid maken. De deelnemende jongeren in JDM hebben dagelijks contact met hun leeftijdsgenoten, zitten ook midden in hulptrajecten of hebben nog verse ervaringen. Samen met de ondersteuners van JDM  overbruggen zij het gat tussen leef- en systeemwereld.

wtfdivi014-url2

Tolkfunctie

De jongeren van JDM kunnen hun ervaringen en ideeën goed verwoorden en samen met de ondersteuners wordt dit duidelijk uitgewerkt. Meestal in de vorm van een schriftelijk advies, maar steeds vaker maken jongeren filmpjes om hun ideeën voor verbetering voor het voetlicht te brengen. 

wtfdivi014-url0

Peer support

Jongeren doen zelf onderzoek, bevragen elkaar en steunen elkaar.
Ze ontdekken dat ze niet de enige zijn met hun problemen en dat die ook niet alleen binnen hun instelling aan de orde zijn. Peer support maakt jongeren sterker en helpt hun talenten te ontwikkelen.

wtfdivi014-url1

Informele setting

Beleidsmedewerkers waarschuwen: ‘pas op dat je geen onderdeel wordt van het systeem’. JDM is de jeugdraad van gemeenten in Haaglanden maar gedraagt zich beslist niet als een ‘vergadertijger’. We werken aan formele zaken in een informele setting. Onze bijeenkomsten sluiten aan bij wat voor jongeren prettig is. 

wtfdivi014-url6

Signaalfunctie

Vanuit eigen ervaring signaleren jongeren problemen en tekorten, die anders niet of onvoldoende gesignaleerd worden en zetten deze op de agenda van bestuurlijke overleggen.

wtfdivi014-url5

Professionele ondersteuning

Cruciaal voor de continuïteit van het platform is dat het gefaciliteerd wordt.
Jongeren zijn graag met de inhoud bezig. Om dat te garanderen, wordt het platform op procesniveau professioneel ondersteund. Deze ondersteuners nemen afstemming met beleidsmakers en sleutelfiguren uit handen van de jongeren.