Werk­agenda

Onze focus voor de komende twee jaar

In de werkagenda van JONG doet mee! staan de belangrijke punten waar we de komende jaren met de H10 wethouders aan gaan werken. De agenda zorgt ervoor dat we gezamenlijke doelen en focus hebben. In onderling overleg hebben we vervolgens de volgende drie thema’s gekozen:

  1. Samenwerking jeugdhulp en onderwijs
  2. Wachtlijsten en doorstroom
  3. Huisvesting en vervolgplekken

Hieronder lichten we de belangrijkste punten eruit.

1

Samenwerking jeugdhulp en onderwijs

Met de drie deelonderwerpen:

A. Projecten om samenwerking jeugdhulp en onderwijs te verbeteren

B. Thuiszitters

C. Een diploma op niveau voor jongeren die uithuisgeplaatst zijn

Stand van zaken 

In 2019 heeft de afdeling leerplicht van de gemeente Den Haag heeft met hulp van JONG doet mee! zes thuiszitters geïnterviewd. Daarna hebben we een panelgesprek gehad over het onderwerp.  JONG doet mee! wil in 2020 een advies maken over thuiszitters.

JONG doet mee! en ExpEx zijn betrokken bij een grote conferentie in Den Haag over de samenwerking tussen de jeugdhulp en het onderwijs. Ze gaan de scholen en gemeenten nu helpen met het uitwerken van hele concrete projecten.

2

Wachtlijst en doorstroom

Met de vijf deelonderwerpen:

A. Onderzoek naar in-, door- en uitstroom.

B. centraal aanmeld- en coördinatiepunt voor residentiele hulp.

C. In 2020 meer geld voor beschermd wonen plekken voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking.

D. Kinderen, jongeren en gezinnen die heel lang op een wachtlijst staan krijgen ondersteuning vanuit het Expertiseteam.

E. Er komen heldere afspraken over hoe het gaat met aanmeldingen, intake/start hulp en wachtlijsten.

Stand van zaken 

Het Expertiseteam heeft een groep jongeren van JONG doet mee! in 2019 geïnformeerd over de uitslag van het onderzoek naar de wachtlijsten. Zij hebben ook meegedacht over het centrale aanmeldpunt voor opvang.

3

Huisvesting en vervolgplekken

Met de drie deelonderwerpen:

A. Meer vervolgplekken in de specialistische zorg

B. Meer huisvestingsmogelijkheden voor jongeren uit de jeugdhulp

C. Voorwaarden voor goed uitstroom

Stand van zaken

We hebben in 2019 een gesprek gehad met de beleidsambtenaren wonen van de H10 en met wethouder Kavita Parbhudayal. Daarnaast hebben we een nieuw advies gemaakt over huisvesting dat we in 2020 gaan verspreiden.

Begin 2020 gaan we in gesprek met de gemeenten over de werkagenda om te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat we in 2021 echt wat hebben bereikt met elkaar.

“Heel waardevol dat zij meedenken, meepraten en adviseren.”

Samen met jongeren de jeugdzorg verbeteren!

Ik vind het belangrijk dat ervaringsdeskundigen ons advies kunnen geven. JONG doet mee! is sterk omdat er jongeren in zitten met ervaring in de jeugdhulp. Heel waardevol en het advies is altijd kort en bondig, dus duidelijk.

Een voorbeeld van een goed advies is dat hulpverleners een reminder moeten sturen per sms en rekening moeten houden met schoolvakanties om zo “no show” te verminderen.
Een ander voorbeeld is dat er meer ambulante hulp moet worden ingezet om zo uit huisplaatsingen te voorkomen.

Heel waardevol dat zij meedenken, meepraten en adviseren. Zo kunnen wij gezamenlijk de jeugdzorg verbeteren!

Hanneke van de Gevel, wethouder jeugd van Pijnacker-Nootdorp