Reacties op JONG doet mee!

JONG doet mee! maakt veel los bij de beleidsambtenaren, bestuurders, begeleiders en niet in de laatste plaats de jongeren zelf. Hier een greep uit de reacties op de samenwerking in de afgelopen vijf jaar en alle wensen voor de toekomst.

Wat zeggen ambtenaren van de
H10-gemeenten?

Wat vind je goed aan JDM?

“Ik vind de informatieavonden interessant en relevant. Het advies van JONG doet mee! op het actieplan van Zoetermeer leverde meerwaarde op.” (Bas)

“De verhalen zetten me aan het denken. Er kan nog zoveel
beter binnen de jeugdhulp.” (Brenda)

“De persoonlijke verhalen helpen om de urgentie van deze onderwerpen meer te gaan voelen en er echt iets aan te gaan doen. Ook de vasthoudendheid is goed om iets voor elkaar te krijgen.” (Jolanda).

“De inbreng van JONG doet Mee! is heel waardevol en komt terug in de
bestuurlijke agenda. Het helpt de bestuurders prioriteren.” (Stijn)

“We maken onze beide ‘werelden’ toegankelijk voor elkaar.” (Brenda)

Wat hebben wij bereikt met elkaar?

“Prioriteiten staan op de kaart. Jullie zijn gesprekspartner geworden van
gemeenten.” (Stijn)

“Uit eigen ervaring weet ik dat met de adviezen van JDM sterk rekening wordt gehouden. De Big Five vind ik een mooi voorbeeld, maar ook zaken over privacy.“ (Arie)

“In Rijswijk is aandacht gekomen voor huisvesting en ervaringsdeskundigheid.” (Jolanda)

“We weten beter wat er speelt in de praktijk. Wat goed gaat en wat beter kan. We krijgen concrete tips om op te pakken met elkaar, vooral regionaal.” (Lizette)

“Rond de overgang 18-/18+ zijn echt zaken veranderd, zoals de inkoop van Wmo, die nu specifiek aandacht heeft voor 18+ jongeren.” (Thijs)

Wat zijn jouw tips voor de toekomst?

“Blijf gevraagd en ongevraagd advies geven en ga door met zelf onderzoek doen!” (Thijs)

“Ga zo door en pas op dat je geen onderdeel wordt van het systeem” (Arie)

“Zorg voor vernieuwing in de samenstelling van jongeren in JDM en let daarbij
op spreiding uit gemeenten in Haaglanden” (Kees)

“Waakhondfunctie vormgeven: hoever staat we nu met adviezen 18-,
18+ bijvoorbeeld? “ (Stijn)

“ExpEx en JIM zijn niet voor alle jongeren beschikbaar. Hoe kunnen we
uitbreiden en deze ook meer vanuit lokale teams inzetten.” (Jolanda)

Wat zijn de tops van JDM volgens jongeren en begeleiders?

“We zijn breed vertegenwoordigd met verschillende disciplines waardoor we goed kunnen zien wat er speelt.”

Nicky en Hannah

“Structureel regionale bijeenkomsten.”

Joy

“We worden steeds bekender, en er stappen ook steeds meer diverse mensen op af.”

Ryan

“Goed dat er een mogelijkheid is voor beleidsmedewerkers en bestuurders om echt in gesprek te gaan met jongeren.”

Fietje

“Participeren van jongeren.”

Barbara

“Actuele onderwerpen en betrekken van de instanties.” 

Marcel

“Een bijeenkomst van JDM verlaat je hoe dan ook geïnspireerd. Of je nou professional bent of ouder of jongere. De professional kan ervaringen van jongeren gebruiken om de jeugdhulp te verbeteren. De ouder/jongere voelt zich gehoord en heeft het idee dat met zijn/haar ervaringen iets wordt gedaan.”

Milan

“Het is een diverse groep jongeren, meestal goede mix van jongeren met ervaring en nieuwe aanwas. “

Fietje

“Aangesloten zijn bij wethouders en gemeenten.”

Aart

“Jaarlijkse uitje/activiteit is top!”

Pien

“De inzet van de ExpEx.”

Jolanda

“De manier waarop wij als jongeren serieus worden genomen vind ik het leukste om te ervaren”

Ryan

Wat wil JDM de komende jaren verbeteren?

wtfdivi014-url13

Regionaal

 • Relatie met H10-gemeenten verder versterken en hen motiveren om nog meer met onze adviezen te doen.
 • Monitoren en samen met gemeenten evalueren hoe adviezen worden opgepakt.
wtfdivi014-url10

Werving

 • In samenwerking met gemeenten meer jongeren betrekken die lokaal hulp of ambulante hulp krijgen.
 • jongeren met een verstandelijke beperking beter bij JONG doet mee! betrekken
wtfdivi014-url9

Landelijk

 • Meer verbinding maken met landelijke clubs zoals het Jeugd Welzijnsberaad (JWB), de Nationale Jeugdraad, Jong Wijs en het landelijk overleg van de dak- en thuisloze jongeren
 • Met hen gezamenlijk thema’s oppakken
wtfdivi014-url7

PR

 • Bekendheid vergroten bij jongeren en medewerkers die niet bij medezeggenschap betrokken zijn, zodat zij er ook meer gebruik van kunnen maken.
 • Beter zichtbaar maken wat wij hebben bereikt bij jongeren, gemeenten en instellingen.
wtfdivi014-url12

Interne ontwikkeling

 • meer contact tussen jongeren onderling organiseren, bijvoorbeeld door bezoeken te organiseren naar de verschillende voorzieningen waar zij wonen.
 • Meer trainingen of cursussen aanbieden waar jongeren van alles kunnen leren.
 • taken en verantwoordelijkheden beter verdelen